Osová souměrnost

Osově souměrné útvary

04.01.2014 15:32
moje PPT v PDF Osově souměrné útvary - příklady    E-learning Osově souměrné značky - najdi Osově souměrná velká tiskací písmena          

Osová souměrnost rovinných útvarů

04.01.2014 15:08
E-learning - zde Osová souměrnost trojúhelníku s postupem - zde, Osová souměrnost trojúhelníku názorně - zde a zde Sestroj osově souměrný útvar - procvičení Pracovní list ke stažení zde Představte si malíře, který kreslí krajinu. Krajina je mu vzorem, na plátně vzniká obraz krajiny. Kaľdý den se...

Osová souměrnost bodu, úsečky, přímky

04.01.2014 14:14
výukový text k vytištění + cvičení Konstrukce bodu v osové souměrnosti Osová souměrnost je nepřímou shodností. Značí se O a je dána přímkou (osou) o. Zapisujeme O(o) - osová souměrnost O s osou o. Zobrazujeme takto : Bodem A vedeme kolmici k ose o, tam kde nám kolmico protne osu vznikne bod X....

Osová souměrnost - úvod

04.01.2014 14:02
E- LEARNING  Osová souměrnost - názorně Osová souměrnost - cvičení  Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Jednoduše si jej lze představit, jako obtisk po přeložení listu papíru. Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem a...