Trojúhelníky

Kružnice trojúheníku vepsaná

11.05.2014 22:25
E-learning zde  PPT ke stažení zde  Java aplet zde tabulka k vytištění tabulka k vytištění    Kružnice je vepsaná trojúhelníku, pokud se dotýká všech tří stran. K tomu, abychom nalezli střed kružnice vepsané. Střed kružnice vepsané se pak nachází v průsečíku všech os...

Kružnice trojúhelníku opsaná

05.05.2014 21:11
E-learning zde  PPT ke stažení zde  Java aplet zde tabulka k vytištění tabulka k vytištění Kružnice opsaná trojúhelníku je kružnice, která prochází všemi třemi vrcholy trojúhelníku. Střed kružnice je opsané je průsečík os stran.   Postup: Sestrojíme osu oc úsečky AB. Sestrojíme osu...

Těžnice trojúhelníka

24.04.2014 22:14
E-learning PPT ke stažení PPT 2 ke stažení Dynamické pracovní listy Pojem těžiště patří spíše do fyziky, kde se zjišťuje jeho poloha experimentálně. Je to vlastně rovnovážný bod tělesa.  Těžnice trojúhelníku je úsečka spojující vrchol trojúhelníku  se středem jeho...

Výšky trojúhelníku

24.04.2014 11:18
E-learning  Teorie k vytištění  Tabulka k vytištění - co máme ve třídě Postup konstrukce v tupoúhlém trojúhelníku PPT ke stažení          Dynamické pracovní listy S pojmem "výška" jste se jistě setkali už mnohokrát v životě. Výšku vždy měříme kolmo od země až do...

Konstrukce trojúhelníku

19.04.2014 21:11
Při každé konstrukci budeme dodržovat následující schéma: 1. Rozbor Rozbor bude vždy obsahovat náčrtek. Zde si nakreslíme od ruky trojúhelník a vyznačíme na něm barevně, co je zadáno. Náčrtek nám pomůže vymyslet, jak postupovat při konstrukci. Druhá část, kterou bude rozbor vždy obsahovat je...

Dělení trojúhelníků podle velikosti stran

19.04.2014 21:09
Text k vytištění Podle délek jednotlivých stran rozdělujeme trojúhelníka na obecné, rovnostranné a rovnoramenné. Obecný trojúhelník má všechny strany různě dlouhé a všechny úhly různě velké. Platí pro něj tedy pouze obecná pravidla pro trojúhelník jako součet vnitřních úhlů ... Rovnostranný...

Dělení trojúhelníků podle úhlů

19.04.2014 20:53
Text k vytištění  Vše o trojúhelnících 1    Vše o trojúhelnících 2   Vše o trojúhelnících 3   Vrcholy trojúhelníků označujeme velkými tiskacími písmeny, strany malými tiskacími písmeny a úhly věšinou malými písmeny řecké abecedy. Každý trojúhelník má tři vnitřní...