Úhly

Dvojice úhlů - souhlasné a střídavé

10.12.2013 20:44
E-learning - zde     Prezentace - zde  Procvičování - zde Souhlasné úhly jsou úhly, jejichž první ramena jsou rovnoběžná a druhá leží na jedné přímce. Musí také platit, že úhly mají stejnou orientaci. Souhlasné úhly jsou shodné. Souhlasné úhly jsou...

Dvojice úhlů - vedlejší a vrcholové

05.12.2013 20:37
Text k vytištění zde    E-LEARNING  - zde   prezentace zde online cvičení zde Některé specifické dvojice úhlů mají různé vlastnosti, o kterých je dobré vědět. Vrcholové úhly jsou takové úhly, které mají společný vrchol a jejich ramena tvoří opačné polopřímky. Vrcholové...

Odčítání úhlů - graficky i početně

28.11.2013 20:14
Výuka k vytištění zde  prezentace zde Procvičení : Vypočítej, dosaď stupně a minuty a zkontroluj si Doplň cvičení

Sčítání úhlů - graficky i početně

28.11.2013 19:28
Prezentace - zde   sčítání + odčítání - řešené příklady Grafické sčítání  zde  prezentace zde Početní sčítání a odčítání sčítáme a odčítáme zvlášť jednotlivé jednotky, pokud je nutné, převedeme nějaké stupně na minuty a naopak: 168°27 ́ + 56°48 ́= (168°+ 56°) + (27 ́+ 48 ́) =...

Přenesení úhlu

28.11.2013 17:03
Animace - zde a zde a zde PREZENTACE zde Interaktivní hry s úhly zde potřebujeme  pravítko a kružítko postup: 1. nachystáme si polopřímku, na kterou budeme úhel α přenášet 2. sestrojíme část kružnice na daném úhlu (střed má ve vrcholu a musí protnout obě ramena), stejně velkou část...

Velikost úhlu

19.11.2013 20:14
Interaktivní úhloměr     cvičení k pracovnímu  listu Velikost úhlu měříme úhloměrem. Úhloměr má dvě stupnice, každá je od 0°do180°.Každý dílek na úhloměru znamená 1° Úhlový stupeň se dělí na 60 úhlových minut (1o = 60') Úhlová minuta se dělí na 60 úhlových vteřin (1' = 60")...

Osa úhlu

13.11.2013 14:58
Animace konstrukce osy zde Prezentace zde  a  moje  prezentace zde Zopakování konstrukce osy úsečky : Konstrukce osy úhlu:            

Dělení úhlů

12.11.2013 21:07
Prezentace - zde

Úhel - co to je

07.11.2013 22:17
E-learning - zde a zde  písmena řecké abecedy - zde  prezentace ke stažení  zde  Výukový text k vytištění Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Na této definici je důležité, že úhel nejsou pouze ta dvě ramena, nýbrž celá ta plocha, celá rovina,...

Rovina, polorovina

07.11.2013 21:34
E - learning - zde Přímka dělí rovinu na dvě navzájem opačné poloroviny. Platí: Přímka určující rovinu se nazývá HRANIČNÍ PŘÍMKA Hraniční přímka leží do obou polorovin Bod, který neleží na hraniční přímce je vnitřním bodem jedné z polorovin. Polorovina je jednoznačně určena přímkou a jejím...