Mnohočleny

Rozklad výrazů na součin pomocí vzorců

04.02.2014 17:29
Prezentace v PDF,   Test 1   Test 2   Test 3   Test 4    Test 5   Test 6  Test 7 teorie k vytištění pracovní list    

Postupné vytýkání po dvou

02.02.2014 16:20
Moje prezentace v PDF Rozlož na součin: Z prvních dvou členů vytkneme x a ze třetího a čtvrtého členu vytkneme číslo 5: Získali jsme součet dvou sčítanců. Oba v sobě obsahují shodnou závorku. Tuto závorku vytkneme a máme výsledný součin:

Vytýkání závorky

02.02.2014 15:15
Moje prezentace v PDF  Prezentace s příklady Online prezentace s řešenými příklady Video s doplňovačkou - planeta vědomostí Test Test ZŠ Dobřichovice - spojovačka Výukový text k vytištění   Můžete vytknout i celou závorku: 2(x + 3y) - x(x + 3y) = (x + 3y)(2 - x) a.(2 - x) + b.(2 – x) =...

Jednoduché vytýkání mnohočlenů

27.01.2014 00:00
E-learning in English with examples and test               Teorie k vytištění  Teorie + příklady k vytištění        ...

Algebraické vzorce

13.01.2014 22:02
video zde a zde - planeta vědomostí                 prezentace zde a  zde        příklady + výsledky ke stažení Procvičení : test ZŠ Dobřichovice  test 1   test...

Násobení mnohočlenů

09.01.2014 20:33
ALGEBRAICKĚ VÝRAZY - násobení dvojčlenů.pptx výukové video (Aj), řešené příklady test 1- spojovačka,  test 2 - zde, test 3 - zde, příklady k vytištění zde a výsledky zde test 4 - zde  test 5 - zde online cvičení - zde, (2x - 3y)(6x + 7y) = Nejprve vezmi první člen první závorky 2x a...

Násobení mnohočlenu jednočlenem

09.01.2014 19:45
Moje PPT v PDF , ukázka postupu řešení příkladů zde, E-learning s ukázkami řešení, E-learning s příklady(Aj), video s postupem,  test 1 - zde, test 2  vyber správnou odpověď, test 3 zde, test 4 zde, test 5 zde  test 6 zde  test 7 zde online cvičení zde, short test Mnohočlen...

Dělení jednočlenů

04.01.2014 22:44
moje PPT v PDF procvičování výpočtů s jednočleny test Jednočlen dělíme jednočlenem tak, že vydělíme číselné koeficienty a stejné proměnné   15x5 : 3 x2 = (15 : 3) . (x5 : x2) = 5x3 Příklady: 10ab : 5a = 2b 5x6 : x2 = 5x4 –20a7 : 5a4 = – 4a3  

Násobení jednočlenů

04.01.2014 21:45
moje PPT v PDF procvičení: příklady s řešením test  násobíme jednočleny naprosto tejně jako násobíme mocniny - čísla vynásobíme a proměnné násobíme tak, že sečteme jejich exponenty při násobení jednočlenů můžeme koeficienty i proměnné libovolně sdružovat a zaměňovat jejich pořadí  ...

Odčítání mnohočlenů

03.01.2014 23:08
moje PPT v PDF     PL řešené příklady ke stažení zde úprava výrazů - moje PPt v PDF sčítání a odčítání mnohočlenů - test, sčítání a odčítání mnohočlenů - puzzle ZŠ Dobřichovice sčítání a odčítání mnohočlenů - vyber správný výsledek 1 sčítání a odčítání mnohočlenů - vyber správný...
1 | 2 >>