Slovní úlohy - POHYB

PDF s vysvětleńím zde

Slovní úlohy o pohybu jsou dvojího druhu:

1) tělesa se pohybují proti sobě...součet drah se rovná původní vzdálenosti mezi tělesy

Prezentace s řešenými úlohami PROTISMĚRNÝMI zde

Příklady s výsledky zde

Výsledky zde

2) tělesa se dohánějí....jejich dráhy jsou shodné, vyjádříme pomocí času a rychlosti a porovnáme

Prezentace s řešenými úlohami DOHÁNĚCÍMI zde

Příklady s výsledky zde

Výsledky zde

 

Prezentace online - zde

Řešené úlohy zde

Příklady k počítání zde

řešené různé úlohy zde