Adverbs of frequency

19.10.2013 15:18

E-learning - se zvukem         Prezentace

Frekvenční příslovce jsou slovíčka, která říkají, jak často se něco děje.

Krátká příslovce

always (vždycky) 

usually (obvykle)

often (často)

frequently (často)

sometimes (někdy)

seldom (zřídka)

rarely (zřídka kdy)

hardly ever (sotva kdy)

never (nikdy)

          I usually get up at 6 o´clock. - Obvykle vstávám v 6 ráno.

I rarely have breakfast. - Zřídka kdy snídám.

I never go to gym in the morning. - Nikdy nechodím do tělocvičny ráno.

I often eat at restaurants. - Často jím v restauracích.

I sometimes do aerobics. - Občas cvičím aerobik.

Dlouhá příslovce

once a week - jednou týdně

twice a week - dvakrát týdně

a day - denně,  a month - měsíčně, a year - ročně

three times - třikrát, four times - čtyřikrát, five times - pětkrát

every day/ night/ weekend - každý den/ noc/ víkend

 

I travel abroad once a month. - Jednou měsíčně cestuji do zahraničí.

I have a shower twice a day. - Dvakrát denně se sprchuji.

I go to work every day. - Každý den chodím do práce.

I meet him four times a week. - Setkávám se s ním čtyřikrát týdně.

Poznámka:

Protože se při použití frekvenčních příslovcí jedná většinou o trvalou činnost používáme čas přítomný prostý (Present Simple). Zde si musíme pouze dávat pozor na „S" případně „eS" u „he, she, it" (3. os.j.č).

procvičení:

vyber správné příslovce

klikni na slova ve správném pořadí 1

klikni na slova ve správném pořadí 2

vyber správně poskládanou větu

doplň správnou možnost

testík