Atmosféra Země, atmosférický tlak

28.04.2013 13:41
E-learning - zde,  Zajímavosti o atmosférckém tlaku - zde  článek - zde  pokus - zde

Země je obklopena vzduchovým obalem – atmosférou

 • složení vzduchu: dusík, kyslík, další plyny (oxid uhličitý, argon), vodní pára, částečky prachu, mikroorganismy atd.
 • kyslík je pro nás nezbytný – potřebujeme ho k dýchání

Horní vrstvy atmosféry působí na ty spodní (tlačí na ně) – vzniká atmosférický tlak pa

 • ve vzduchu také působí tlaková síla F = pa . S

O existenci atmosférického tlaku vzduchu se můžeme přesvědčit jednoduchým pokusem, kdy z nádoby uzavřené pružnou blánou vysajeme vzduch – blána se prohne směrem dovnitř, protože z vnější  strany na ni působí větší atmosférická tlaková síla než ze strany vnitřní.

 

 • protože vzduch je stlačitelný, jsou vrstvy vzduchu při povrchu Země stlačené, vzduch tam má větší hustotu → tlak vzduchu je v různých výškách rozdílný, nelze jej vypočítat tak jako hydrostatický tlak

------------------------------------------------------------------------------------------

Co víme o vlastnostech plynů, Atmosféra Země, atmosférický tlak – otázky:

 1. Jak se chovají částice v plynu?
 2. Které vlastnosti mají plyny společné s kapalinami?
 3. Kterými vlastnostmi se kapaliny a plyny liší?
 4. Z čeho se skládá vzduch?
 5. Která složka vzduchu je pro nás nezbytná? Proč?
 6. Jak se dá dokázat, že v atmosféře působí tlaková síla?
 7. Čím se liší tlak hydrostatický a atmosférický?