Co je to procento, procentová část

22.05.2013 20:26

Výukový text k vytištění - úvod do počtu procent zde

                                         - výpočet procentové části zde

o procentech - zde    zlomek x procento - test  zde

zlomek x procento x desetinné číslo - hra 1   hra 2  hra 3, doplnění tabulky zde

rozděl na každý talíř to co k sobě patří zde

výpočet 1%  tabulka zde  test 1 zde, test 2 zde

zápis v procentech zde  zapiš na tabulku větší nebo menší na bílou tabulku zde

Procentová část

výpočet zpaměti zde

výpočet procentové části snažší zde  těžší zde

spojovačka - procentová část       test 1 - zde   test 2 - zde   

procvičení - zde

test s ohodnocením - zde 

interaktivní výuka (Aj) - zde 1 a zde 2

online cvičení zde

Vymezení pojmu

Při výpočtu příkladů, které se týkají procent se setkáváme se třemi základními pojmy :

základ ( z ), počet procent ( p ), procentová část ( ).

Z těchto tří údajů dva známe a třetí můžeme vypočítat.

1 %, tedy jednu setinu celku, lze zapsat několika způsoby:
1 % z celku = 0,01 z celku nebo 1/100 z celku
1 celek = 100 %           Jak určíme 1 % z daného celku?

1 % z daného celku určíme tak, že celek dělíme číslem 100.

Příklad:     Urči 1 % z:

  1. 300 kg             1 % z 300 kg = 300 : 100 = 3 kg                       1 % z 300 kg je 3 kg
  2. 160 Kč             1 % z 160 Kč = 160 : 100 = 1,60 Kč                  1 % z 160 Kč je 1,60 Kč
  3. 47 m                1 % z 47 m = 47 : 100 = 0,47 m                        1 % z 47 m je 0,47 m

Jak určíme celek, jestliže známe 1 % z daného celku?

Celek určíme tak, že hodnotu 1 % násobíme číslem 100.

Příklad:

Urči celek, jestliže 1 % z daného celku je:

  1. 56 cm              56 . 100 = 5 600            1 % z 5 600 cm ( = 100 % ) je 56 cm    
  2. 7,9 ml              7,9 . 100 = 790             1 % z 790 ml (= 100 % ) je 7,9 ml
  3. 0,02 t               0,02 . 100 = 2               1 % z 2 t (= 100 %) je 0,02 t

 

1 % (jedno procento = jedna setina celku) nebo 0,01 z celku nebo 1/100 z celku

15 % (patnáct procent = patnáct setin celku) nebo 0,15 z celku nebo 15/100 z celku

30 % (třicet procent = třicet setin celku) nebo 0,30 z celku nebo 30/100 z celku