Co to je mnohočlen ?

03.01.2014 22:22

E-LEARNING - mnohočleny

Určete počet členů v mnohočlenu 1 - test

Určete počet členů v mnohočlenu 2 - test

Mnohočlen je jednočlen nebo výraz, který se dá zapsat jako součet  nebo rozdíl jednočlenů

5k2 + 3p3 + 4 pq - 56

název mnohočlenu je odvozen od počtu jeho členů (jsou odděleny +)
- jednočlen         2x5
- dvojčlen            m + n2
- trojčlen            a2 + b3 + 5
- čtyřčlen            pq + p2q + 5p +2

závorky u záporných koeficientů vynecháváme    8x2 + (-2)xy = 8x2 - 2xy