Co to je podobnost

22.03.2013 21:37
E-learning - zde    PPT ke stažení zde   PL zde  obrázek podobných útvarů zde

Podobnost je takové zobrazení, které každé úsečce přiřadí takovou úsečku, která je k krát větší (menší). Koeficient k je poměr podobnosti a je to vždy kladné číslo (k > 0). Podobnost zachovává velikost úhlů.

podobnost- schema.jpg (43kB - 456×448px)

Dva útvary jsou podobné, jestliže poměry délek všech dvojic odpovídajících si stran se rovnají témuž číslu k > 0.

k > 1 zvětšení

k < 1 zmenšení

k = 1 shodnost Shodnost je zvláštním případem podobnosti.