Co už víme o kapalinách ?

13.03.2013 20:06

Kapaliny se skládají z částic, které se neustále neuspořádaně pohybují. Částice snadno mění polohu, mohou se po sobě snadno posunovat, na každou zvlášť působí gravitační síla. Z toho plynou vlastnosti kapalin:

 1. jsou tekuté
 2. mají tvar podle nádoby
 3. hladina je vždy vodorovná
 4. jsou téměř nestlačitelné
 5. zachovávají svůj objem
 6. snadno se dělí na menší části (kapky)

Jaké vlastnosti mají pevné, kapalné a plynné látky? Doplň ano/ne.

 

 

látky pevné

kapaliny

plyny

tekuté

Ne

Ano

Ano

tvar podle nádoby

Ne

Ano

Ano

stlačitelné

Ne

Ne

Ano

stálý objem

Ano

Ne

Ne

snadno se dělí

Ne

Ano

Ano

 

Co už víme o kapalinách- otázky:

 1. Z čeho se skládají kapaliny?
 2. Jaký tvar má kapalina v jakékoli nádobě?
 3. Proč je hladina kapalin v klidu vodorovná?
 4. Nakresli hladinu kapaliny:
  1. v nádobě, která stojí na vodorovné podložce
  2. v nádobě, která je nakloněná
 5. Jsou kapaliny stlačitelné?Srovnej s plyny a pevnými látkami.
 6. Mění se objem kapalin při přelití do jiné nádoby?
 7. Dá se kapalina snadno dělit na menší části? Srovnej s pevnými látkami.

Pokus:

zmáčkneme láhev s otvory – voda vystřikuje stejně prudce ze všech otvorů, vždy kolmo ke stěně