Deformační účinky síly - tlak, tlaková síla

23.01.2013 22:07

E-learning - zde,     test - zde

Účinky síly, které už známe:

 1. posuvné – např. síla uvede do posuvného pohybu saně
 2. otáčivé – např. roztočíme dětský kolotoč

Účinky, které budeme zkoumat:

 1. deformační – působíme tlakovou silou

  • např. zmáčkneme molitanovou houbu, ta se deformuje (= změní tvar)
  • jdeme po sněhu, ten se boří

Na čem závisí deformační účinky síly?

 1. na velikosti tlakové síly

např. jdeme po sněhu, více se boří těžší člověk

 1. na velikosti plochy

např. jdeme po sněhu – více se boříme v botách než na lyžích

         krájíme nožem – daří se to snadněji ostřím než plochou nože

 • tlaková síla zůstává v těchto případech stejná, ale mění se plocha, na které tato síla působí → tlaková síla rozložená na větší plochu způsobí menší deformaci

Zavedeme veličinu tlak

Tlak je roven podílu velikosti tlakové síly F a obsahu plochy S, na kterou síla kolmo působí

p = F : S

 • jednotka: pascal  Pa, 1 Pa = 1 N/m2 (podle Blaise Pascala)
 • jeden pascal je tlak, který vyvolá síla 1N rovnoměrně působící na plochu o velikosti 1 m2 (pro představu: list papíru položený na stole)
 • větší jednotky:

1 hPa = 100 Pa                  hektopascal

1 kPa = 1000 Pa                kilopascal

1 MPa = 1 000 000 Pa       megapascal

------------------------------------------------------------------------------------------

Tlaková síla, tlak – otázky:

 1. Jaké mohou být účinky síly na těleso? Uveď příklad.
 2. Na čem závisí deformační účinky síly?
 3. Kdo se bude více bořit při chůzi po sněhu?
  1. těžší nebo lehčí člověk
  2. tentýž člověk na lyžích nebo bez lyží
 4. Jak vypočteme tlak?
 5. Jaká je jednotka tlaku?
 6. Převeď:

1 hPa =                       Pa 

1 kPa =                       Pa

1 MPa =                      Pa