Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

13.03.2014 08:33

Teorie k vytištění

Učebnice ke stažení

Příklady ke stažení

Prezentace v PDF

Při písemném dělení postupujeme stejně jako u dělení přirozených čísel, jen přecházíme-li, při sepisování dalšího čísla přes

desetinnou čárku, zapíšeme ji i do výsledku.

příklad

    356,84 : 4 = 89,21
     36
      0 8
        04
         0

Nezbytnou součástí dělění je zkouška: 89,21 · 4 = 356,84

Procvičení :

online cvičení