Dělení desetinného čísla desetinným číslem

25.03.2014 18:20

Učebnice k vytištění

Prezentace ke stažení

Pravidla

Při dělení desetinného čísla desetinným číslem vynásobíme obě čísla stejným číselm tak, aby dělitel byl přirozené číslo. (Násobíme násobkem čísla 10) Vzniklá čísla vydělíme mezi sebou.

356,84 : 0,4         / · 10
    3568,4 : 4 = 892,1
     36
      08
       0 4
         0

Nezbytnou součástí dělění je zkouška: 892,1 · 0,4 = 356,84

 

Procvičování:

Matematika hrou

Dynamické pracovní listy

Test 1

Test 2