Dělení jednočlenů

04.01.2014 22:44

moje PPT v PDF

procvičování výpočtů s jednočleny

test

Jednočlen dělíme jednočlenem tak, že vydělíme číselné koeficienty a stejné proměnné

 

15x5 : 3 x2 = (15 : 3) . (x5 : x2) = 5x3

Příklady:

10ab : 5a = 2b

5x6 : x2 = 5x4

–20a7 : 5a4 = – 4a3