Dělení trojúhelníků podle úhlů

19.04.2014 20:53

Text k vytištění 

Vše o trojúhelnících 1    Vše o trojúhelnících 2   Vše o trojúhelnících 3

 

obecny-trojuhelnik-znaceni

Vrcholy trojúhelníků označujeme velkými tiskacími písmeny, strany malými tiskacími písmeny a úhly věšinou malými písmeny řecké abecedy.

Každý trojúhelník má tři vnitřní úhly a šest úhlů vnějších, které jsou vlastně úhly vedlejšími k úhlům vnitřním.Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je úhel přímý


obecny-trojuhelnik-uhly  

Podle velikostí vnitřních úhlů můžeme trojúhelníky rozdělit na tři základní typy. Jsou to:

obecny-trojuhelnik-zakladni-typy

Ostroúhlý trojúhelník má všechny vnitřní úhly ostré
Tupoúhlý trojúhelník má jeden tupý úhel.
Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý vnitřní úhel. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravého úhlu se nazývá přepona.