Dělení trojúhelníků podle velikosti stran

19.04.2014 21:09

Text k vytištění

Podle délek jednotlivých stran rozdělujeme trojúhelníka na obecné, rovnostranné a rovnoramenné.

obecny-trojuhelnik-rozdeleni-podle-stran


Obecný trojúhelník má všechny strany různě dlouhé a všechny úhly různě velké. Platí pro něj tedy pouze obecná pravidla pro trojúhelník jako součet vnitřních úhlů ...

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé a všechny jeho vnitřní úhly jsou 60°.

Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany stejně dlouhé, ty nazýváme ramena, a třetí stranu různou, tu nazýváme základna. Zvláštní vlastností rovnoramenného trojúhelníku je, že úhly přilehlé k základně jsou vždy shodné.

Pozor ! I když se základna nejčastěji rýsuje vodorovně, není to v žádném případě pravidlem. Nastavíte-li trojúhelník do jakékoliv polohy, zůstává základnou strana AB.