Dosazovací metoda

29.11.2012 16:36

Teorie ke stažení zde

Prezentace ke stažení zde - www.zsvelkysenov.cz/rsrovnic_dosazovaci.ppt

Kalkulačka na 2 rovnice o dvou neznámých zde

Další řešené příklady zde

2x + y = 5 
3x - 2y = 4

Z jedné rovnice vyjádříme jednu (libovolnou) neznámou a dosadíme výsledek do druhé rovnice.

2x + y = 5   => y = 5 - 2x
3x - 2y = 4

3x - 2(5 - 2x) = 4
3x - 10 + 4x = 4
7x - 10 = 4   / + 10
7x = 14   / : 7
x = 2    

Výsledek x = 2 je pouze částečný. Je třeba dopočítat neznámou y. Do první rovnice dosadíme za x = 2.

2x + y = 5   / x = 2
2 . 2 + y = 5    
4 + y = 5   / - 4
y = 1    

Výsledkem dané soustavy je uspořádaná dvojice čísel [2;1].