Druhy pák a jejich užití

09.01.2013 16:33
U páky můžeme rozlišit dva základní druhy:
 • Páka jednozvratná - obě síly působí na téže straně od osy otáčení a mají různý směr.

  • zvedání tělesa tyčí

  • převážení materiálu na kolečkách

   • louskáček na ořechy

 
Dvojzvratná páka

- každá sila je na opačné straně od osy otáčení a mají stejný směr.

Zapamatuj si:

Větší síla působí vždy na kratším rameni, menší síla působí vždy na delším rameni

nůžky – příklad dvojzvratné páky

Dvojzvratná páka, jejíž ramena jsou stejně dlouhá a na jejichž koncích působí stejně velké síly,

se nazývá páka rovnoramenná. Příkladem jejího využití jsou rovnoramenné váhy.

 

Páka, která nemá stejně dlouhá ramena, se nazývá nerovnoramenná, tzn. že na jejich koncích působí nestejně velké síly. Valná většina případů praktického využití páky jsou páky nerovnoramenné – např. kleště, nůžky, páčidla, otvíráky, vesla, kolečka na převážení materiálu, kliky apod.

 

Páka je jedním z nejpoužívanějších jednoduchých strojů, které nám vesměs umožňují použitím malé síly překonat sílu větší. Na principu páky (resp. momentu síly) fungují i další jednoduché stroje jako jsou kladka a kolo na hřídeli.

 

Páka je součástí mnoha strojů a zařízení

 • nůžky, nůžky na plech
 • kleště, ...

Užívání páky je výhodné

 • při zvedání břemen nebo otvírání plechovky s barvou můžeme působit menší silou (čím dál od osy tím menší) a můžeme působit svisle dolů a využít váhy vlastního těla
 • některé části těl živočichů pracují na principu páky – např. paže

Užití páky, rovnoramenné váhy – otázky:

 1. Co je to páka?
 2. Uveď alespoň 3 příklady nástrojů, které pracují na principu páky.
 3. Proč je užití páky výhodné při zvedání břemen?
 4. Uveď nejméně jeden příklad zařízení, které pracuje jako páka, u které obě síly působí na jedné straně od osy otáčení.
 5. Načrtni jedno zařízení z otázky 3 – vyznač obě síly i ramena.
 6. Co je to rovnoramenná páka?