Dvojice úhlů - souhlasné a střídavé

10.12.2013 20:44

E-learning - zde     Prezentace - zde 

Procvičování - zde

  • Souhlasné úhly jsou úhly, jejichž první ramena jsou rovnoběžná a druhá leží na jedné přímce. Musí také platit, že úhly mají stejnou orientaci. Souhlasné úhly jsou shodné.
Souhlasné úhly jsou shodné
Souhlasné úhly jsou shodné
  • Střídavé úhly jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, přitom směr příslušných ramen je opačný (střídavý). Střídavé úhly jsou shodné.

Střídavé úhly