Dvojice úhlů - vedlejší a vrcholové

05.12.2013 20:37

Text k vytištění zde    E-LEARNING  - zde   prezentace zde

online cvičení zde

Některé specifické dvojice úhlů mají různé vlastnosti, o kterých je dobré vědět.

  • Vrcholové úhly jsou takové úhly, které mají společný vrchol a jejich ramena tvoří opačné polopřímky. Vrcholové úhly jsou vždy shodné, mají stejnou velikost.

Vrcholové úhly mají stejnou velikostVrcholové úhly mají stejnou velikost

  • Vedlejší úhly jsou takové úhly, které mají jedno rameno společné a druhá ramena jsou opačné polopřímky. Součet vedlejších úhlů je vždy roven přímému úhlu.

Součet vedlejších úhlů je vždy roven 180^{\circ}Součet vedlejších úhlů je vždy roven

180