Funkce - co to je (úvod)

24.02.2013 16:43

Pravoúhlá soustava souřadnic - procvičení v EXELU - zde

Teorie k vytištění  Co je to funkce zde   Vlastnosti funkce zde  PPT ke stažení zde

Co to je funkce?

•vyjadřuje závislost dvou veličin

•veličiny z oblasti fyziky, biologie, statistiky, různé obory techniky, …

•závislost lze vyjádřit graficky (graf), rovnicí nebo tabulkou

Např.: závislost dráhy na čase, hmotnost tělesa na jeho objemu (fyzika), závislost obsahu čtverce na délce jeho strany, ….

•Funkcí f nazýváme přiřazení, které každému prvku dané množiny Df přiřazuje právě jedno reálné číslo.

•Množinu Df nazýváme definiční obor funkce f.

•Funkce f je dána: vzorcem (rovnicí)

                                tabulkou

                                grafem

zapisujeme : y = f(x), x náleží Df

(čteme: prvku x množiny Df je přiřazeno funkcí f reálné číslo y)

Zadání fce - zde

•proměnná x = nezávisle proměnná

•proměnná y = závisle proměnná
•množina Df = definiční obor (množina všech reálných čísel - x, je dána s funkcí)
•množina Hf = množina hodnot funkce (množina všech reálných čísel - y, která jsou danou funkcí f přiřazena prvkům jejího D - x)
 

GRAF

•Grafem funkce f(x) = y, x náleží Df nazýváme množinu všech bodů roviny, které mají souřadnice [x, y]
 
řešené příklady - zde a zde