Goniometrické funkce přehled

05.05.2013 18:53

grafy goniometrických funkcí - zde  Teorie  k vytištění zde  PPT ke stažení zde

goniometrické funkce - puzzle 1,     puzzle 2

slovní úlohy s výsledky k vytištění zde

Je dán pravoúhlý trojúhelník s jedním vnitřním úhlem

sinus úhlu je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony.

graf sinus - zde

Kosinus úhlu je poměr délky přilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony.
 

Tangens úhlu je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přilehlé odvěsny.

graf tangens - zde

Kotangens úhlu je poměr délky přilehlé odvěsny k úhlu a délky protilehlé odvěsny.

 

Poznámka. Většinou užíváme následujícího značení