Hydraulická zařízení

18.03.2013 13:44

 

Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.

              

Hlavní částí hydraulického zařízení jsou dvě válcové nádoby s různým průřezem u dna spojené trubicí. Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty.

 • skládají se ze dvou spojených nádob uzavřených pístem, v nádobách bývá olej
 • využívá se v nich Pascalova zákona (tj. využívají toho, že pokud vyvoláme v kapalině tlak, bude tento tlak ve všech místech v kapalině stejný)
 • přenášejí a zvětšují tlakovou sílu:  kolikrát je větší obsah pístu, tolikrát se zvětší síla
 • Jak lze vyjádřit Pascalův zákon na hydraulickém zařízení?

  F1 : S1 = F2 : S2

 • slouží např. ke zvedání zubařského křesla, ke zvedání ložné plochy nákladního automobilu, hydraulické lisy…

Příklad:

Vodní lis má písty o obsahu 6 cm2 a 10 cm2. Jak velkou tlakovou silou působí voda na velký píst, působí-li na malý píst tlaková síla 240 N?

F1 = 240 N

S1 = 6 cm2 = 0,0006 m2

S2 = 10 cm2 = 0,001 m2

F2 = ? (N)

F1 : S1 = F2 : S2

       F2 = (F1 . S2) : S1

       F2 = (240 . 0,001) : 0,0006

       F2 = 400

       F2 = 400 N

Voda působí na velký píst tlakovou silou o velikosti 400 N.          

 1. K čemu slouží hydraulická zařízení?
 2. Z čeho se skládají hydraulická zařízení?
 3. Napiš ANO nebo NE, podle toho, zda jsou následující tvrzení pravdivá:
  1. Hydraulická zařízení se většinou neplní vodou, je to kvůli rezavění.
  2. Dvě nádoby v hydraulickém zařízení jsou uzavřeny stejně velkými písty.
  3. Hydraulická zařízení několikanásobně zvětší působící sílu.
 4. Obsah malého pístu hydraulického lisu je 30 cm2. Působí na něj vnější tlaková síla 100 N. Obsah velkého pístu je 300 cm2. Urči tlakovou sílu, kterou působí kapalina na velký píst.