Jak se přenáší tlak v kapalině

13.03.2013 20:12

E-learning     Video

Pascalův zákon:

Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

                                                  

Pokus:

zmáčkneme láhev s otvory – voda vystřikuje stejně prudce ze všech otvorů, vždy kolmo ke stěně