Jednoduché vytýkání mnohočlenů

27.01.2014 00:00

E-learning in English with examples and test               Teorie k vytištění 

Teorie + příklady k vytištění                                          PPT s příklady 

PPT online zde a  zde

Planeta vědomostí - video dělení jednočlenem

Procvičení :                                                                               PL

Puzzle  - vytýkání před závorku

Puzzle - vytýkání čísla (-1)

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Hra chcete být milionářem - mnohočleny

Spojovačka

Doplň - planeta vědomostí

Co je to vytýkání?
Podíváte se na dvojčlen, trojčlen, čtyřčlen .. mnohočlen, najdete společný dělitel všech nebo některých členů, vystrčíte ho před závorku a mnohočlen jím vydělíte. Výsledek zapíšete do závorky. Když znovu závorku jednočlenem před ní roznásobíte, vyjde vám původní mnohočlen.

5x - 10

Jaký je největší společný dělitel pětky a desítky? Samozřejmě číslo 5. Vezmeme tedy číslo 5 a vystrčíme ho před závorku. Jednotlivé členy mnohočlenu číslem 5 vydělíme:
5x : 5 = x .. zapíšeme do závorky
-10 : 5 = -2 .. zapíšeme do závorky
5x - 10 = 5(x - 2) .. a máme vytknuto .. kontrolu si proveďte sami roznásobením závorky.


10xy + 15x2

  • společný dělitel 10 a 15 je 5
  • společný dělitel xy a x2 je x
  • 10xy : 5x = 2y
  • 15x2 : 5x = 3x
  • 10xy + 15x2= 5x(2y + 3x)

24a2bc - 36ab2

  • společný dělitel 24 a 36 je 12
  • společný dělitel a2bc a ab2 je ab
  • 24a2bc : 12ab = 2ac
  • 36ab2 : 12ab = 3b
  • 24a2bc - 36ab2= 12ab(2ac+ 3b)

Řešené příklady :