Kladky a jejich užití

12.01.2013 22:42
prezentace   zde   E-learning + test zde   kladkostroj - zde   video - zde

Pevná kladka

 • kotouč otáčivý kolem osy, po obvodu má žlábek, do kterého se vkládá lanko
 • používá se ke zvedání břemen (na stavbách apod.)
 • pracuje na principu rovnoramenné páky                   F1 . r = F2 . r

                                                  F1 = F2

                                                              r ... poloměr kladky

                                                             F1, F2 ... působící síly

Pevná kladka je v rovnováze, když na obou koncích lana působí stejné síly.

Kladka nám práci neušetří, ale usnadní – je snazší tahat provaz směrem dolů, než něco zvedat nahoru, můžeme využít i váhy vlastního těla

 (zvedneme téměř tolik, co sami vážíme)

 

Kladky jsou součástí jeřábů a výtahů, napínají se pomocí nich dráty elektrického vedení na železnici

Volná kladka

 • kladka není upevněna, upevněno je jen lanko, břemeno je zavěšeno na ose kladky (tj. zvedá se břemeno i kladka)
 • ušetří asi polovinu síly, ale nevýhodou je, že silou působíme směrem vzhůru
 • Kladkostroj          video - zde

 • spojuje výhody volné a pevné kladky
 • působíme poloviční silou směrem dolů
 • používají se kladkostroje složené z několika kladek – síla nutná ke zdvižení břemene je pak ještě nižší

Kladky – otázky:

 1. K čemu se kladky používají?
 2. Popiš pevnou kladku. Načrtni.
 3. Kdy je pevná kladka v rovnováze?
 4. Jakou hmotnost by mělo nejtěžší těleso, kterou bys mohl zvednout na pevné kladce?
 5. Čím nám pevná kladka usnadní práci?
 6. Čím se liší volná kladka od pevné? Načrtni.
 7. Srovnej výhody a nevýhody použití pevné a volné kladky.
 1. Z čeho je složen kladkostroj?


 2.