Kladná věta

02.02.2014 19:32

Unit 5. I do/ work/ like etc. (Present Simple)

They have a lot of books.
They read a lot.
He's eating an ice-cream.
He likes ice-cream.
přítomný čas prostý se tvoří velmi jednoduše a v kladných oznamovacích větách si musíme dát pouze pozor na 3.os.jdn.č., kdy se ke slovesu přidává koncovka -s nebo -es (po sykavkách -s, š, č, z, dž, ž...a pokud změkčujeme Y chráněné souhláskou-  známe z tvoření množného čísla)

 Struktura věty

podmět + sloveso + (předmět + příslovečné určení místa, času)

3.os.j.č. + sloveso + -s/es + (předmět + příslovečné určení místa, času)

I like dogs. - Mám rád psy.

You drive a car. - Řídíš auto.

He watches TV. - Kouká na televizi.

She studies hard. - Studuje pilně.

It looks good. - Vypadá to dobře.

We walk our dog every day. - Venčíme našeho psa každý den.

You play football in the park on Thursday. - Ve čtvrtek hraješ v parku fotbal.

They write a letter. - Píší dopis.

!POZOR na nepravidelný tvar 3.os.jdn.č. sloves HAVE, GO a DO

have --->has

go --->goes

do--->does

She has a new dress. - Má nové šaty.

He goes to school. - Chodí do školy.

She does yoga every day. Každý den cvičí jógu.

Procvičování:                                                   

spoj osobu a tvar slovesa

doplň správný tvar slovesa 1

doplň správný tvar slovesa 2

doplň správný tvar slovesa 3

doplň správný tvar slovesa 4

doplň správný tvar slovesa 5

vyber správnou variantu 1

vyber správnou variantu 2

vyber správnou variantu 3

vyber správnou variantu 4

 

Interactive exercises :