Klid a pohyb tělesa

15.09.2012 19:33

E-LEARNING       TEST - kdy se těleso pohybuje

Klid a pohyb tělesa, rozdělění pohybů  (str. 10 – 11)

·  Těleso se pohybuje, když mění svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

   ·   Důležité je, vzhledem ke kterému tělesu pohyb vztahujeme.

·   Totéž těleso může být v klidu vzhledem k jednomu tělesu a v pohybu vzhledem k jinému.

Např.    Sedíme v rozjíždějícímu se vlaku – vzhledem k sedadlu jsme v klidu, vzhledem k nástupišti se pohybujeme.

Pozn:     Většinou vztahujeme pohyb a klid tělesa k povrchu Země nebo k tělesům pevně spojeným s povrchem.

-------------------------------------------------------------------------------------

Klid a pohyb tělesa - otázky:

1.      Kdy říkáme, že se těleso pohybuje?

2.      Co musíme uvést, hovoříme-li o klidu nebo pohybu tělesa?

3.      Může být totéž těleso v klidu vzhledem k jednomu tělesu a v pohybu vzhledem k jinému? Uveď příklad.

4.      Sedíš na saních a jedeš z kopce. Urči, zda jsi v klidu nebo v pohybu:

a)      vzhledem ke kamarádovi, který stojí na kopci

b)     vzhledem ke stromu pod kopcem

c)      vzhledem ke skluznicím saní

d)     vzhledem k vlaku projíždějícím na protějším kopci

e)      vzhledem ke kamarádovi, který jede na saních v tvých stopách a stejně rychle jako ty