Konstrukce trojúhelníku

19.04.2014 21:11

Při každé konstrukci budeme dodržovat následující schéma:

1. Rozbor

Rozbor bude vždy obsahovat náčrtek. Zde si nakreslíme od ruky trojúhelník a vyznačíme na něm barevně, co je zadáno. Náčrtek nám pomůže vymyslet, jak postupovat při konstrukci.

Druhá část, kterou bude rozbor vždy obsahovat je určení podmínek řešitelnosti úlohy. V této části ověříme, jestli trojúhelník lze podle daných parametrů sestrojit.

2. Zápis konstrukce

Konstrukci zapisujeme postupně, jak ji budeme provádět pomocí matematických značek a symbolů. Jednotlivé body konstrukce píšeme na zvláštní řádky a označujeme čísly.

3. Konstrukce

Přesně podle pravítka, kružítka, úhloměru a dalších rýsovacích pomůcek sestrojíme zadaný trojúhelník.

V této kapitole se seznámíme se třemi typy konstrukcí trojúhelníku:
1. Podle věty sss, kdy jsou zadány délky všech stran trojúhelníku
2. Podle věty sus, kdy jsou zadány délky dvou stran trjúhelníku a velikost úhlu jimi sevřeného
3. Podle věty usu, kde je zadána délka jedné strany trojúhelníku a velikosti obou jí přilehlých úhlů
Klikněte na název věty, kterou chcete zobrazit.