Kružnice trojúhelníku opsaná

05.05.2014 21:11

E-learning zde  PPT ke stažení zde  Java aplet zde

tabulka k vytištění tabulka k vytištění

Kružnice opsaná trojúhelníku je kružnice,

která prochází všemi třemi vrcholy trojúhelníku.

Střed kružnice je opsané je průsečík os stran.

 

Postup:

Sestrojíme osu oc úsečky AB.

Sestrojíme osu oa úsečky AC

Průsečík os o1 a o2 je střed S kružnice opsané k.

Tuto kružnici sestrojíme, její poloměr je dán vzdáleností středu S

a libovolného vrcholu.