Krychle - úvod, popis, konstrukce

12.05.2014 10:28

PPT ke stažení zde

E-learning

Krychle je speciální případ kvádru, kdy všechny hrany jsou stejně dlouhé.
Všechny stěny jsou tak tvořeny shodnými čtverci.

Zobrazení v rovnoběžném promítání

Na tomto promítání není v zásadě nic těžkého. Nejdříve si musíme určit průmětnu. Útvary v této rovině (nebo rovnoběžné s touto rovinou) se zobrazují ve skutečné velikosti a ve skutečných úhlech. Útvary kolmé na průmětnu se promítají pod úhlem 45° a poloviční délkou. Každý z vás jistě již viděl krychli zobrazenou ve volném rovnoběžném promítání:

ALT

My si teď zkusíme trochu objasnit postup rýsování této krychle (o straně a=4cm). Nejprve narýsujeme čtverec (přední stranu) ABEF, jehož strany budou mít nezmenšenou velikost:

ALT

Pak musíme narýsovat úsečky vedoucí k zadní straně (DCHG). Tyto úsečky jsou kolmé na průmětnu a proto je zobrazíme pod úhlem 45° a délkou 2cm.

ALT

Nyní, když spojíme body DCHG, vznikla nám krychle ABCDEFGH!

Síť krychleALT

Síť krychle - určeno pro reflexi