Kvádr - úvod, popis, konstrukce

12.05.2014 20:13

PPT ke stažení zde

obrazujeme kvádr a krychli

Když chceme zobrazit kvádr nebo krychli na papír aby vypadala jako ve skutečnosti, budeme dodržovat následující postup. Naším úkolem bude narýsovat kvádr ABCDEFGH:

  1. Narýsujeme obdélník, představující přední stěnu kvádru. Rozměry jsou skutečné.
  2. Vrcholy obdélníku vedeme polopřímky vzájemně rovnoběľné, svírající s vodorovným směrem uhel 45°.
  3. Na těchto polopřímkách vyneseme daląí čtyři hrany. Tyto hrany vynáąíme s poloviční velikostí.
  4. Po propojení vzniklých bodů jsme získaly zbývající hrany. Vąechny vrcholy označíme.

Všechny hrany, které nejsou viditelné, rýsujeme přerušovanou čarou. Postup, jakým bychom zobrazovali krychli je úplně stejný.

Síť kvádru

Zopakujte si z 5. ročníku, jak vypadá síť kvádru. Překresli si obrázek a označ správně hrany písmeny a, b, c: