Likes, dislikes, hobbies

20.10.2012 21:27

Remember that:

Clap= love    Thumbs Up= like  Big smile = prefer Stern Smile= don't mindCry= don't like, dislikeAngry= hate
1/    LIKE - mít rád, líbit se

  Pozor :  Like to draw  (pokud je sloveso v infinitivu, musíme použít to)

                Like drawing (mít raád kreslení -  bez to )

  Ex.:        She likes shopping. - Does she? I hate it.

                She likes to go shopping on Monday.
                He likes to get up early in the morning. 

2/    ENJOY - užívat si, užít si, mít hodně rád  

                Peter enjoys going jogging every morning after he gets up. 
                Peter doesn't enjoy playing games as much as he used to.  
                Pokud za enjoy následuje další sloveso, musí být v -ing tvaru. 
                I really enjoyed every minute of the party 
                Did you enjoy yourself at the party. - Not much. 
                 Po enjoy je vždy třeba připojit ještě nějaký předmět. 

3/   To BE INTO something -  zajímat se o ...., dělat do (zajímat se hodně) - neformální  

                George is really into football. So am I.

                   I´ m into dancing.    Zajímám se o tancování.

4/   To BE INTERESTED IN something - zajímat se o....

                        I´m interested in canoing. 

5/    To BE FOND OF something - mít velmi rád něco
                  Are you fond of cooking 
                  Peter is always fond of playing games on his computer. 
                  She is fond of travelling round world.
6/   To BE KEEN ON something - zapálený do něčeho

            He´s keen on playing golf.

Interactive exercises with presentation :

I like walking to school

Did you enjoy the picnic?

What did you like best?

Did it have a happy ending?

We had a good year!

Practise :

Choose the correct option - here (like, don´t like, love, hate) 

Somebody likes to do ... here

Leisure time activities - story - here

Likes and dislikes - here,   here

Hobbies - here

Hobbies :

Důležité !!!