Many, much, a lot of - revision

12.09.2013 21:31

a lot of

univerzální

kladné věty

There is a lot of sugar. There are a lot of people here.

much

před nepoč

záporné + tázací věty

We don´t need much sugar. We can´t have many books.

many

před poč

Do you have much money? Can you see many birds there?

 

some

someone

somebody

something

somewhere

kladné věty

any

anyone

anybody

anything

anywhere

záporné + tázací

 

Pozn.:   Any má v záporné větě význam žádný (popř. nikdo, nic, nikde), není to zápor.

            No = žádný (popř. nikdo, nic, nikde) a je to zápor (nobody, nothing, nowhere)

_____________________________________________________________________________________________