Násobení desetinných čísel

09.03.2014 12:36

Výukový ex k vytištění 1  a 2

Vizualizace 

Postup

Desetinná čísla násobíme stejně jako čísla přirozená. Ve výsledku oddělíme 

tolik desetinných míst, kolik jich mají oba činitelé dohromady.

 

                      2 0 6,6

            1

desetinné místo

                     ·   1,2 5   

            2

desetinná místa

                   1 0 3 3 0

 

 

                   4 1 3 2

 

 

                2 0 6 6         

 

 

                2 5 8,2 5 0

        Ve

výsledku oddělíme tedy 3 desetinná místa

Procvičování:

umíme matiku

Matematika hrou

Násobení desetinného čísla číslem přirozeným - test

  Násobení dvou desetinných čísel - zpaměti 

Dynamický pracovní list

  Písemné násobení

online cvičení