Násobení jednočlenů

04.01.2014 21:45

moje PPT v PDF

procvičení:

příklady s řešením

test 

násobíme jednočleny naprosto tejně jako násobíme mocniny - čísla vynásobíme a proměnné násobíme tak, že sečteme jejich exponenty

při násobení jednočlenů můžeme koeficienty i proměnné libovolně sdružovat a zaměňovat jejich pořadí  

3xy . 0,3 y = (3. 0,3) . x . (y . y) = 0,9 . x . y2 = 0,9xy2

5xy . 4 x = 5 . 4 . ( x . x ) . y = 20 x2y

6x2 . 2xy = 12x3y

(–3a) . 8a . 2b = –48a2b

(–5m) . (–2n3) . 4n = 40mn4