Násobení mnohočlenu jednočlenem

09.01.2014 19:45
Moje PPT v PDF , ukázka postupu řešení příkladů zde,
E-learning s ukázkami řešení, E-learning s příklady(Aj), video s postupem
test 1 - zde, test 2  vyber správnou odpověď, test 3 zde,
test 4 zde, test 5 zde  test 6 zde  test 7 zde online cvičení zde, short test

Mnohočlen násobíme jednočlenem tak, že vynásobíme jednočlenem každý člen mnohočlenu a získané jednočleny sečteme.

3x . (3a - 2b2 + 4x) = 9ax - 6b2x + 12x2

3x . (4x2 + 2xy – 5x) = 3x . 4x2 + 3x . 2xy + 3x . (-5x) = 12x3 + 6x2y – 15x2

a . (b + c) = ab + ac                     (a + b) . c = ac + bc

Příklady:

( x + 2) . y = xy + 2y

3x . ( x – 2y) = 3x2 – 6xy

(–4a). (–5b – 2a + 3) = 20ab + 8a2 – 12a

 

A JEŠTĚ PÁR SLOV O HŘE NA SCHOVÁVANOU:

  • a = 1a .. když před proměnnou není žádné číslo, schovává se tam jednička
  • x = x1 .. když u proměnné chybí mocnina, schovává se tam jednička
  • 3(x + 1) = 3 . (x + 1) .. když mezi číslem a závorkou (nebo číslem a proměnnou např. 3x) chybí znaménko, schovává se tam krát
  • 4x = +4x .. když před koeficientem není znaménko, schovává se tam plus.

Schovávají se schválně, aby byl zápis jednodušší.