Nejmenší společný násobek

09.06.2014 13:09

Společný násobek - je to číslo, které lze vydělit všemi zadanými čísly

Nejmenší společný násobek (zkratka: NSN) několika  daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech  daných čísel.

Například nejmenší společný násobek čísel 15, 20 a 90 je 180.

PPT ke stažení zde

Teorie k vytištění zde

Test 1

Test 2