Největší společný dělitel

09.06.2014 12:19

Dělitel - je každé číslo, které dělí dané číslo beze zbytku

Společný dělitel více čísel - každé z čísel vydělí beze zbytku

např. na obrázku vlevo vidíš dělitele čísla 140          a           vpravo dělitele čísla 12

                                                  uprostřed jsou společní dělitelé obou čísel

a ten největší ? to je číslo 4

Greatest bcommon bdivisor - Greatest common divisor 

největší společný dělitel je to největší číslo ze společných dělitelů

PPT ke stažení zde   Teorie k vytištění zde

Test 1 

Test 2

Příklady online

Řešené slovní úlohy