Obecné vlastnosti čtyřúhelníků

10.05.2013 20:09

E-learning - zde

Čtyřúhelník je mnohoúhelník, který má čtyři strany.

Popis čtyřúhelníku ABCD:

  • vrcholy A, B, C, D
  • strany a, b, c, d
  • vnitřní úhly α, β, γ, δ
  • úhlopříčky AC, BD
  • protější vrcholy A a C, B a D
  • protější úhly α a γ, β a δ

Platí: součet velikostí vnitřních úhlů čtyřúhelníku je 360°.

 

Příklad: vypočítej zbývající úhel čtyřúhelníku ABCD

Protože součet velikostí vnitřních úhlů je 360°, pak:

83° + 76° + 105° + δ = 360°

264° + δ = 360°

δ = 360° - 264°

δ = 96°

Obvod čtyřúhelníku vypočítáme, když sečteme délky jeho čtyř stran.

o = a + b + c + d

o = 4 cm + 6 cm + 7 cm + 5 cm = 22 cm