Ordinal numbers

08.10.2013 21:17

PDF k vytištění

E-learning 1  E-learning 2  E-learning 3 

Číslovky řadové vytvoříme přidáním koncovky -th ke tvaru základní číslovky.

four → fourth              seven → seventh

Dates comprehensive 1024x724 Dates   learn to say the dates and ordinal numbers in English

U vícemístného čísla je pouze poslední číslice řadová, všechny ostatní jsou základní (twenty-sixth)

  • POZOR! Řadové číslovky první – FIRST, druhý – SECOND, třetí – THIRD jsou nepravidelné a netvoří se odvozením ze základních číslovek.

Píšeme-li řadové číslovky číslicemi, přidáváme za tuto číslici poslední dvě písmena psané číslovky. Tečka se za číslovku narozdíl od češtiny nepíše. (first – 1st, twentieth – 20th).

Řadové číslovky mají většinou určitý člen THE the second building.

Jako v češtině se římské číslice u jmen panovníků čtou jako řadové číslovky (Queen Elisabeth II – Queen Elisabeth the second – královna Alžběta druhá).

examples:

  • give a date: My birthday is on the 27th of January. (Twenty-seventh of January)
  • put things in a sequence or order: Liverpool came second in the football league last year.
  • give the floor of a building: His office is on the tenth floor.
  • have birthdays: He had a huge party for his twenty-first birthday.

Nezapomínejte na určitý člen.

1. first 1st
2. second 2nd
3. third 3rd
4. fourth 4th
5. fifth 5th
6. sixth 6th
7. seventh 7th
8. eighth 8th
9. ninth 9th
10. tenth 10th
11. eleventh 11th
12. twelfth 12th
13. thirteenth 13th
14. fourteenth 14th
15. fifteenth 15th
16. sixteenth 16th
17. seventeenth 17th
18. eighteenth 18th
19. nineteenth 19th
20. twentieth 20th
30. thirtieth 30th
40. fortieth 40th
50. fiftieth 50th
60. sixtieth 60th
70. seventieth 70th
80. eightieth 80th
90. ninetieth 90th
100. hundredth 100th
1000. thousandth 1000th
Interactive exercises :

Upstairs, downstairs

The toys are on the first floor

Where are the books ?

One hundred toys

Bingo

Procvičování

games

přiřazuj

spojuj odpovídající

vyber z několika možností

rozřazuj podle druhu

pexeso

pexeso 2

kde je červ - hra

přiřaď název k číslici

správně zapiš řadovou číslovku

procvič si správný zápis

spelling řadových číslovek

Months - ordinal numbers