Osová souměrnost bodu, úsečky, přímky

04.01.2014 14:14

výukový text k vytištění + cvičení

Konstrukce bodu v osové souměrnosti

Osová souměrnost je nepřímou shodností.

Značí se O a je dána přímkou (osou) o.

Zapisujeme O(o) - osová souměrnost O s osou o.

Zobrazujeme takto :

Bodem A vedeme kolmici k ose o, tam kde nám kolmico protne osu vznikne bod X. Vezmu kružítko, změřím vzdálenost bodu X od bodu A a přenesu kružítkem na druhou stranu od osy. Vznikne mi obraz bodu A ...bod .

 

osová souměrnost

Postup zde

 

 

 

 

 

 

Konstrukce úsečky v osové souměrnosti

Obrazem úsečky MN v osové souměrnosti s osou o je úsečka M´N´. Říkáme, že úsečka M´N´ je souměrně sdružená s úsečkou MN podle osy o.

Zobrazujeme takto :

Zobrazíme v osové souměrnosti jednotlivé body. Nejprve bod N ... N´ a poté bod M ... M´.

Spojíme a máme obraz úsečky MN v osové souměrnosti.

 

 

 

 

 

Konstrukce přímky v osové souměrnosti

Postup zde