Otočení

06.01.2013 13:16

Dynamický pracovní list - zde     E - learning - zde

otočení (rotace) kolem středu S o úhel velikosti φ (0°<φ<=360°) v daném kladném nebo záporném smyslu je přímá shodnost, která přiřazuje bodu S týž bod S'=S a každému bodu X roviny různému od S přiřazuje obraz X' tak, že platí:

    1. bod X' leží na kružnici o středu S a poloměru |SX|
    2. polopřímka SX' se získá otočením polopřímky SX o daný úhel otočení velikosti φ v daném smyslu (kladném, tj. proti směru pohybu hodinových ručiček; nebo záporném, tj. po směru pohybu hodinových ručiček)
  • otočení je jednoznačně určeno středem otočení S, velikostí úhlu otočení φ a daným smyslem otočení

 

Otočení v rovině [kliknutím otevřete SVG obrázek v samostatném okně]