Past Continuous Tense

02.01.2013 00:03

E-learning - zde, test - zde 

Engames

!!! Minulým časem průběhovým označujeme činnosti, které probíhaly v minulosti.

Klademe tak důraz na trvání těchto činností (I was learning all day. – Celý den jsem se učil.).

TVAR: minulý tvar slovesa      TO BE + - ING
                                 =   WAS/ WERE + ,. ING

POUŽITÍ: 

-  děj probíhal v minulosti v blíže určenou dobu :

She was playing tennis at 4 pm yesterday.

In 1990 we were living in London

-  dva (nebo více) děje probíhaly v minulosti současně:

The sun was shining and the birds were singing.

I was reading a book and my friend was watching TV.

-  kombinace minulého průběhového a minulého prostého času/ probíhající děj byl narušen jiným dějem:

Jack was reading a book when the phone rang.

Sue was walking around the road when she met Jim.

 

Affirmative Negative Interrogative

I was playing

I was not playing

Was I playing?

You were playing

You were not playing

Were you playing?

He, she, it was playing

She wasn't playing

Was she playing?

We were playing

We weren't playing

Were we playing?

You were playing

You weren't playing

Were you playing?

They were playing

They weren't playing

Were they playing?

Příkladové video - zde

Interactive English grammar - zde

Describing past activities - video

https://www.engames.eu/wp-content/uploads/2013/12/Past-continuous.png

 Procvičení :                                             Planeta vědomostí: The Lemon Festival

Doplň was or were - zde, zde .                                                                             What was happening?

Affirmative sentences - kladné věty - zde, zde.                                                    The lost Phone.                            

Negative sentences - záporné věty - zde

Questions - otázky - zde

Seřaď slova do správného pořadí - zde

Test - zde

Zahrej si basketbal - zde

Zahrej si s opicí zde

E-learning - zde