Past Simple - irregular verbs

21.01.2014 20:43

List of irregular verbs.           Lesson plan

E-learning 1 

E-learning 2

E-learning 3

u nepravidelných sloves, v kladných větách
je významové sloveso v minulém čase
(Simple Past Tense)
(neboli druhý sloupec v přehledu nepravidelných sloves)

Nepravidelná slovesa nemají žádná pravidla a bohužel se je musíme naučit.
 

3 nejdůležitější nepravidelná slovesa:

do => did         be => was, were      have => had          přehled  zde 

příklad několika nejfrekventovanějších nepravidelných sloves:   irregular verbs
say => said                                    
make => made
go => went
take => took
come => came
see => saw
know => knew
get => got
give => gave

Příklad užití ve větě:

I came to school at 7. (Přišel jsem do školy v 7.)
I saw him last year. (Viděl jsem ho minulý rok.)
He gave me a present. (Dal mi dárek.)

We took him home. (Vzali jsme ho domů.)

Practising with videos :

CinderellaCinderella went to the partyThe fairy godmother gave her a dress.

She lost her shoe.   The school play.       Lost and found.     The treasure hunt.

We climbed the tree and went into the tree house.    A happy story.   Test J

I went to Old Farm.    I made a mistake.    I sent you a text.  

Procvičování :

Regular or irregular ?

Match with correct form

Matching pairs 1

Matching pairs 2

Matching pairs 3

Matching pairs 4

Matching pairs 5

Choose correct form of the verb

Write correct form of the verb

Puzzle 1

Puzzle 2

Puzzle 3

Puzzle 4

Puzzle 5

Memory game 1

Memory game 2

Memory game 3

Crossword

Correct verbs

Fill in

10 execises 1.group

10 exrcises 2 group