Past Simple - negative

21.01.2014 21:05

E-learning    Engames

Practising with videos:

The pirate didn't like the treasure.      The three bears.

Zápor

Při tvoření záporné věty v minulém čase prostém používáme záporku NOT, kterou přidáváme k pomocnému slovesu DID (minulý tvar slovesa DO – srovnejte s přítomným časem prostým).

PRAVIDELNÉ    
I didn’t work nepracoval jsem
You didn’t work nepracoval jsi
He didn’t work nepracoval
She didn’t work nepracovala
It didn’t work nepracovalo

DIDN’T je zkrácená verze (short form) did not.

https://www.engames.eu/wp-content/uploads/2014/10/Past-simple-negative.jpg