Past simple or Past continuous ?

30.01.2013 15:54

ENGAMES

Past continuous usage infographic

Exercise in OUP - zde a zde

Vocabulary in OUP - zde

Exercise to PROJECT - zde

Simple or continuous - zde, zde, zde

Interactive exrcises - zde, zde, zde, zde

Test - zde

Interactive exercises  Planeta vědomosti :

What was happening ? .       The lost Phone.   A big mistake

When holidays go wrong!      Can you remember?

 

Jako memotechnická pomůcka snad pomůže představit si, která z činností bude logicky potřebovat delší časový úsek:

I was walking down the street when I heard him call my name.

(Šel jsem /procházel jsem ulicí, když jsem ho uslyšel volat mé jméno.)

Někdy také pomůže představit si, která z činností je "jednorázová" tedy vyžaduje prostý čas:

While I was paying I lost my wallet.

(Zatímco jsem platil, ztratil jsem peněženku. (ztráta peněženky je jednorázová činnost, placení chvilku trvá.)

I pro slovesa v minulosti platí, že některá slovesa nepřijímají průběhovou formu => viz. statická slovesa


Minulý průběhový čas používáme když:

- Činnost v minulosti probíhala v přesně určenou dobu:

A: What were you doing at 10 last night? (Co jste dělal včera v 10 večer?)
B: I was watching a movie. (Díval jsem se na film.)
 

- v souvětí, kde jedna čínnost je přerušena druhou činností

I was watching the movie, when my friend called. (Díval jsem se na ten film, když kamarád volal.)


Indikátory času

minulý prostý

minulý průběhový

yesterday

yesterday at 5

last week

this time last week

last month

this time last month

last year

for 3 hours / yesterday

a month ago

from .... until / yesterday

when

while

when používáme v části s prostou formou
while používáme v části s průběhovou formou

Grafické znázornění minulého prostého a průběhového času- U souvětí, kde jeden děj probíhá a druhý (krátkodobý) děj do něj "skočí"

PastContinuous

I was walking down the street when I heard him call my name.

(Šel jsem /procházel jsem ulicí, když jsem ho uslyšel volat mé jméno.)