Past Simple - question

21.01.2014 20:21

E-learning      RAP song + songsheet

Přehled k vytištění v PDF

Věty překlad

1/  Yes or No questions:

pomocné sloveso DID + podmět + významové sloveso v základním tvaru
Příklad užití ve větě:

Did you go to school ? (Šel jsi do školy?.)  Short answers :    Yes, I did. No, I didn´t.
Did you see him last year. (Viděl jsi ho minulý rok?)                  Yes, I did. No, I didn´t.
Did he give me a present? (Dal mi dárek?.)                              Yes, he did. No, he didn´t.

Did she take him home? (Vzala ho domů?)                               Yes, she did. No, she didn´t.

Did you like the film yesterday? - (Líbil se ti včera ten film?)     Yes, I did. No, I didn´t.

Did you meet Jack at the party at the weekend? - (Potkal jsi Jacka o víkendu na té party?)

Did they buy a new car? - (Koupili nové auto?)                         Yes, they did. No, they didn´t.

Procvičování:

Past Simple questions

Fill in sentences

Write questions

Short answers

Make questions

Choose the correct one

Rewrite to questions

Put in order

2/  WH questions:

WH question word + pomocné sloveso DID + podmět + významové sloveso v základním tvaru

Where did you go ?        We answer the hole sentence. (Odpovídáme celou větou.)

Who did you see ?

What did she do ?

Why did he help you ?

Procvičení :              Practising with videos: Where did you go last weekend?

Fill in the sentences                                     Who did you go with?

                                                                                                                                                       

 

Make questions

Rewrite to questions

Fill in the sentences

Make questions

Answer the questions

Make questions