Past Simple - regular verbs

14.01.2014 21:50

E-learning 1   E-learning 2    Spelling rules 

Pronunciation

ENGAMES

Practising with videos :          

Say it right.   The pirate sailed to an island.   He wanted the treasure.   

Pirate's treasure.   Kim's pirate story.   The pirate shouted, 'There's the treasure!'.

https://www.engames.eu/wp-content/uploads/2014/09/Past-tense-regular-verbs-complete-mm.jpg

Použití minulého prostého času

Present simple využijeme když:

 • chceme popsat něco, co se odehrálo v minulosti a už se to pravděpodobně nestane
 • hovoříme o pravidelné činnosti (I attended our local basic school. – Chodil jsem do naší místní základní školy.)

Pokud vyprávíme nějaký příběh a používáme pouze čas minulý prostý, je potřeba dodržet sled událostí (tj. popisovat věci, jak se udály za sebou).

 

Time expressions - zde

Často se používá s příslovci, které označují minulost (YESTERDAY, LAST WEEK, LAST MONTH, LAST YEAR, IN 2003, atd.)

Kladné věty v minulém čase prostém:
podmět + významové sloveso ve tvaru minulého času (druhý sloupeček nepravidelných sloves)

V kladných větách minulého času se hlavně musíme podívat, zda použité sloveso je:

pravidelné nebo nepravidelné

PRAVIDELNÉ SLOVESO -ED    
I worked pracoval jsem
You worked pracoval jsi
He worked pracoval
She worked pracovala
It worked pracovalo, fungovalo

POZOR

U pravidelných sloves dodržujeme pravopisná pravidla používaná při přidávání koncovky nebo přípony.

 • pokud je jednoslabičné sloveso s jednou samohláskou na předposledním místě, dochází ke zdvojení koncové souhlásky (star – starred)
 • pokud má sloveso více slabik a poslední slabika je přízvučná, dochází opět ke zdvojování koncové souhlásky (admit – admitted)
 • v britské angličtině zdvojujeme koncové -l (travel – travelled)
 • pokud sloveso končí na -e, toto -e vynecháváme (bake – baked)
 • u slovesa končícího na -y (před -y je souhláska) dochází ke změkčování na -ied (cry – cried, POZOR play – kde před -y je samohláska – played
 • Procvičení:

 • choose the right option 10 uuestions
 • doplň minulý čas pravidelných sloves
 • doplň minulý tvar slovesa
 • doplň správný minulý tvar
 • crossword